Žadatel projektu

Žadatel projektu: Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace

Představení žadatele projektu:

Areál Dětského domova SRDCE v Karviné v současné době poskytuje komplexní odborné služby:


• Výchova a vzdělávání
• Sociální zázemí
• Primární a sekundární prevenci
• Okamžitou pomoc rodinám v nesnázích
• Speciální poradenství
• Zdravotní péči pro děti


V areálu DD SRDCE naleznete následující služby:
1. DĚTSKÝ DOMOV SRDCE poskytuje výchovu a vzdělání, sociální zázemí a plné přímé zabezpečení dle zákona 109/2002 Sb. ohroženým dětem u kterých byla soudem nařízena ústavní výchova.


a. DD SRDCE má šest rodinných skupin po osmi dětech. Každá rodinná skupina má k dispozici samostatnou bytovou jednotku 5 + 1:
i. obývací pokoj s neomezeným připojením na internet
ii. čtyři dětské pokoje
iii. kuchyň
iv. sociální zařízení
Děti DD SRDCE tak jako děti z rodin navštěvují mateřské školky, základní školy, střední školy, gymnázia, učiliště a také vysoké školy. Rodinná skupina hospodaří s vlastním rozpočtem. Vybavení rodinné skupiny umožňuje dětem všechny běžné práce a zábavu. Děti se svými „tetami a strejdy“ nakupují, vaří, perou a také tráví dovolenou mimo DD SRDCE. Děti mají k dispozici také velkou a malou tělocvičnu – posilovnu a také multimediální společenskou místnost. Děti ve svém volném čase navštěvují mnoho zájmových kroužku dle svých priorit a potřeb a to jak v Karviné, tak i v okolních městech.

b. Odborní pracovníci DD SRDCE spolupracují s rodiči a příslušnými orgány OSPOD s cílem navrátit dítě co možná nejrychleji do sanované primární biologické rodiny.

c. V případě, že se nedaří sanovat primární biologickou rodinu, spolupracuje DD SRDCE s orgány OSPOD a poradním sborem KÚ Moravskoslezského kraje na co možná nejrychlejším nalezení vhodné náhradní rodiny pro konkrétní dítě.

d. DD SRDCE ve spolupráci s Manželskou a předmanželskou poradnou Karviná, Centrem psychologické pomoci organizuje školení budoucích pěstounských rodin.

e. DD SRDCE poskytuje následné odborné poradenství pěstounským rodinám při řešení konkrétních případů týkajících se dětí z DD SRDCE.

f. Děti z DD SRDCE, u nichž vzhledem k věku nebo jiným okolnostem není možné počítat se zařazením do náhradní rodinné péče, mají možnost se od roku 1996 připravovat na vstup do samostatného života v garsonkách v nadstavbě DD SRDCE. Garsonky jsou plně vybaveny a mají neomezené připojení k internetu, které děti využívají pro studijní účely i pro vyhledávání brigád a budoucího zaměstnání.

g. DD SRDCE má na základě spolupráce s Magistrátem města Karviná pro své odcházející děti k dispozici také bytovou jednotku přímo ve městě. Tuto bytovou jednotku využívají děti z DD SRDCE po odchodu do doby, než získají vlastní byt.

2. Primární prevenci zajišťuje v areálu Středisko výchovné péče pro děti a mládež (dále jen SVP). Toto středisko má samostatný vchod z ulice Akátové a spadá pod Diagnostický ústav pro mládež v Ostravě v čele s ředitelem Mgr. Petrem Krolem. Pracovníci SVP poskytují poradenské služby rodičům ohrožených dětí. Další informace naleznete na adrese: www.dum-ostrava.cz

3. Z rozhodnutí ředitele DD SRDCE funguje od 1. 1. 2009 v areálu také Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Toto zařízení zaštiťuje Heřmánek o.s. pod vedením ředitele Pavla Sporysche. Další informace naleznete na adrese: www.hermanek.karvina.info

4. Zdravotnickou péči nejen pro děti z DD SRDCE poskytuje ordinace Lékařky pro děti a dorost MUDr. Heleny Smetanové. Ordinace má také jako SVP samostatný vchod z ulice Akátové.

Z výše uvedené nabídky je zřejmé, že areál DD SRDCE je schopen poskytovat komplexní služby pro ohrožené děti, jejich rodiče i pěstouny.

Dovoluji si z tohoto místa poděkovat zřizovateli, všem kompetentním orgánům, sponzorským firmám i jednotlivcům za projevovanou přízeň a pomoc při budování tohoto komplexního odborného centra. V neposlední řadě také vyjádřit úctu ke každodenní odborné, specializované a reedukační práci všech zaměstnanců, „tet a strejdů“ a také externím spolupracovníkům a „hostinským rodinám“, kteří pomáhají ohroženým dětem při řešení jejich nelehké situace.

Pevně věřím, že společným úsilím a odbornou pomocí se podaří snížit počet ohrožených dětí a také zkrátit na co nejnižší možnou míru čas potřebný pro vyřešení krizových situací dětí a jejich rodičů.

DD SRDCE je již dnes připraven zapojit se do připravovaného Národního akčního plánu transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011.

Mgr. Milan Harant
ředitel Dětského domova SRDCE v Karviné,
člen Expertního panelu Ministerstva práce a sociálních věcí k transformaci systému péče o ohrožené děti