Výběrová řízení

V rámci realizace IPo Další vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.07/3.2.07/02.0097 vyhlašuje Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Výběrové řízení na dodávku serverů a jejich naprogramování".

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-vyberove-rizeni-32

  • datum zveřejnění výzvy: 23. 12. 2011
  • termín pro vyžádání dodatečných informací týkajících se zakázky: nejpozději do  2. 1. 2012
  • datum a čas doručení nabídek: 5. 1. 2012 do 13:00 hod.