Nové webové stránky projektu

Projekt  CZ.1.07/3.2.07/02.0097 "Další vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji" má nové webové stránky, které slouží jako informační portál mezi jednotlivými partnery, ale splňuje také veškeré požadavky na povinou publicitu projektu, který je spolufinancován ze struktrurálních fondů Evropské unie.

Tento webový portál splňuje veškeré požadavky na administraci a využívání moderních multimediálních nástrojů.